Month: May 2019

Tava ideja – kā mēs paši varam uzlabot valsts pārvaldi? Problēma: Ideju varētu piemērot divu problēmu risināšanai: 1. Iedzīvotājiem, saskaroties ar valsts iestādēm, bieži rodas neskaidrības, kas un kā tieši jādara, lai sasniegtu rezultātu X. Lielākas grūtības parasti ir tad, ja rezultāta sasniegšanā (procesā) iesaistītas vairākas iestādes.

Read more

Neskatoties uz to, ka prezentāciju daudz, laiks paskrēja vēja spārniem un nevienu brīdi nebija laiks garlaikoties. Atlika vien smelties idejas, iedvesmu un paust savu (vienīgo un pareizo) viedokli par sasāpējušām tēmām. Mazliet no visa – Politika.lv video klipiņā!

Read more

Mārcis IDEJA – Digg tipa portāls, kurā valsts pārvalde/pašvaldības publicē topošās iepirkumu specifikācijas, lai neformāli konsultētos ar iedzīvotājiem un specifikācijas uzlabotu. Ko dara? Iedzīvotāji “zem” katra sagatavojamā iepirkuma var ierosināt idejas/rekomendācijas par to, kas jāņem vērā un jāiekļauj specifikācijā, kā arī var balsot par citu ierosinātajām idejām. Līdz ar to pārvalde var redzēt vismaz daļas iedzīvotāju […]

Read more