Kas ir GovCamp?

GovCamp ir neformāla konference par jauno mediju, tehnoloģiju un sociālo platformu iespējām valsts pārvaldes darbā (”Gov” angļu valodā ir daļa no vārda “government” – valdība, pārvalde. “Camp” – nometne vai šajā gadījumā – neformāls saiets).

Govcamp ir viens no konferenču BarCamp veidiem. BarCamp kā īpašs konferences formāts radies ASV 2005.gadā – formāts paredz neformālas konferences, kuras sastāv no pašu dalībnieku veidotām, atvērtām prezentācijām un darbnīcām.

Prezentāciju saturs sākotnēji bija jauni interneta projekti, atvērtā koda risinājumi, sociālie protokoli un atvērtie datu formāti. Tomēr pateicoties BarCamp īpašajam formātam, neformālajai gaisotnei un atvērtībai, tas ātri iekaroja popularitāti ne tikai IT&T sfērā ASV un citur pasaulē, bet tiek izmantots arī daudzu citu jautājumu apspriešanai – nevalstisko organizāciju un bibliotēku darbībā, veselības aprūpē, zinātnisko jautājumu apspriešanai.

Tā kā pasākuma dalībnieki paši ir arī tā organizatori, neformālajās konferencē parasti piedalās ieinteresēti un pašmotivēti dalībnieki, kas ir gatavi sniegt savu ieguldījumu kopīgi izvirzītu jautājumu risināšanā. Formāts paredz atvērtību – ikviens ir aicināts uzstāties ar prezentāciju, uzdot jautājumus, papildināt teikto un iesaistīties diskusijā. BarCamp visā pasaulē tiek saukts arī par “ne-konferenci”, lai uzsvērtu tā neformālo un neoficiālo noskaņu. Vairāk par BarCamp vēsturi un attīstību var lasīt enciklopēdijas Wikipedia rakstā.

Arī Latvijā ar labiem panākumiem notikuši vairāki BarCamp formātā organizēti pasākumi, piemēram, BarCamp Baltics (starptautiska konference jauno mediju, blogu, sociālo tīklu u.tml. jautājumu interesentiem), BridgeCamp (konference, kas veltīta nevalstisko organizāciju efektīvākas darbības organizēšanai) un BibCamp (ne-koference bibliotekāriem).

Govcamp – ne-konferences par jauno mediju izmantošanu valsts pārvaldē – dažādās pasaules valstīs notiek jau četrus gadus, un dažādos valsts pārvaldes un pašvaldību līmeņos ieguvušas lielu popularitāti. Nu pienācis laiks tikties arī tiem, kam interesē jauno iespēju pielietošana valsts pārvaldē Latvijā, lai diskutētu par šiem jautājumiem 23.janvārī pasākumā Govcamp Latvija 2010.

Govcamp Latvija 2010 mērķis ir aktualizēt sociālo mediju un jauno tehnoloģiju iespēju izmantošanu valsts pārvaldes darbā, piemēram, diskutēt par sociālo tīklu lomu līdzdalības veicināšanā, par instrumentiem sabiedrības efektīvākai informēšanai, runāt par diskusiju un sadarbības iespējām tiešsaistē, kā arī par projektiem atvērtākai valsts pārvaldei un pieejamākiem tās datiem.

Ne-konference būs iespēja tikties valsts pārvaldes darbiniekiem, uzņēmējiem, pētniekiem, interneta mediju profesionāļiem un entuziastiem.

Uz valsts pārvaldi šajā gadījumā aicinām skatīties plašāk – ne tik daudz politiskajā kontekstā, bet gan administratīvajā kontekstā. Atmetot politiķu, ministru, deputātu un citu amatpersonu lomu, bet pievēršot uzmanību valsts pārvaldes darbinieku, speciālistu, ekspertu, politikas veidotāju iespējām izmantot jaunos medijus un jaunās tehnoloģijas.

Govcamp norisei tiks nodrošinātas četras prezentāciju vajadzībām aprīkotas telpas, un katrā no tām paredzētas sešas pusstundu garas prezentācijas. Prezentācijas un runātāji ne-konferencē nav pieteikti pirms tam, un ikviens ir aicināts ierasties un prezentēt savu ideju vai viedokli par to, kā jaunie mediji un tehnoloģijas būtu izmantojamas valsts pārvaldes darbā Latvijā. Aicināti ir tie, kuriem ir interese, un kuri ir gatavi iesaistīties – gan kā aktīvi runātāji, gan kā aktīvi klausītāji un diskusiju dalībnieki.