Kas mēs esam?

Liena Muraškina, Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante

Kopš 2009.gada jūnija uz sanāksmēm pulcinu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu cilvēkus, kas ikdienā strādā ar iestāžu mājas lapām, kā arī ir ieinteresēti izmantot dažādas jaunas iespējas internetā. Dalāmies pieredzē, diskutējam par jauninājumiem, spriežam par iespējām. Šo cilvēku vidū guvu atbalstu manai iniciatīvai – sarīkot pirmo govcampu Latvijā, neformālu konferenci, kurā tiktos dažādas iesaistītās puses, lai diskutētu „par” un „pret” valsts pārvaldi jaunajos medijos.

Brīvajā laikā pētu citu valstu pieredzi, par interesantāko ziņoju savā blogā – www.ierednis.blogspot.com, kā arī tviterī – @liemur. Ar mani var sazināties, rakstot uz Liena.Muraskina@gmail.com.

Reinis Briģis, Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākais referents

Dresē www.tm.gov.lv. Hobijs – muzicēšana. Strādājis arī ar normatīvo aktu izstrādi tiesu izpildītāju jomā, kā arī banku sektorā.

Saziņai: @Reynis, Reinis.Brigis@tm.gov.lv.

Mareks Atisons, Iekšlietu ministrijas Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas pārvaldes vecākais referents

Ma­na līdz­ši­nē­jā dar­ba pie­re­dze vis­pla­šāk at­tīs­tī­ju­sies strā­dā­jot kā rek­lā­mas un sa­bied­ris­ko at­tie­cī­bu pro­jek­tu va­dī­tā­jam, ra­dot, at­tīs­tot un iz­ce­ļot ide­jas. Nekustamā īpašuma, finanšu un valsts iekšējās drošības sektori kā darbības vide – pa­mat­zi­nā­ša­nas žur­nā­lis­ti­kā, vairāk nekā 9 gadu prak­se un pieredze sa­bied­ris­ko at­tie­cī­bu procesos. Neviltota interese par sociālo mediju telpu.

Saziņai: mareks.matisons@gmail.com, twitter.com/marruciic

Linda ustere, politikas pētniece, interesējas par pārvaldību un informāciju

Kad informācijas biti, runājot fon Baijera vārdiem, diendienā maigi un neatlaidīgi nolaižas pār mums kā nebeidzams elektrisks lietus, teorētiķiem ir grūti nekrist kārdinājumā un piedēvēt tam teju vai burvju spēku: vairāk pastāvības, atklātības, saprašanās.. Bet skeptiķi ar tādām pat tiesībām saka – bez miljona un likuma nekas nav iespējams. Par to tad arī govcamp.lv – par spēku bez miljoniem un nenovērtējamām idejām. Skan kā medus manai pētnieka dvēselei.

Saziņai: @LindaAustere un linda@providus.lv

Mārcis Rubenis, iedzīvotāju portāla GoMap Riga veidotājs un galvenais redaktors.

Studēju ekonomiku un rakstu biznesa plānus uzņēmējiem. Interesē, kā web 2.0 var palīdzēt iedzīvotājiem sadarboties, aizstāvēt savas intereses un īstenot iniciatīvas. Citiem vārdiem –  tā kā draugiem.lv, tikai pašu  dzīves un savas sabiedrības uzlabošanai 🙂

Saziņai: twitter.com/marcisrubenis vai draugiem.lv/marcis

Jānis Supe, LR Augstākās tiesas vecākais speciālists

Ikdienā studēju vadības un tiesību zinības, administrēju mūsu Augstākās tiesas mājaslapu.
Mans sapnis ir Latvijas valsts, kur ikviens pilsonis aktīvi piedalās valsts pārvaldē, izsaka savas domas, un, kas pats galvenais, – šīs domas tiek sadzirdētas, analizētas un īstenotas. GovCamp – tas ir solis uz mana sapņa piepildījumu.
Saziņai: twitter.com/janissupe

Gatis Ozols, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Elektronisko pakalpojumu plānošanas nodaļas vadītājs (@gatisozols)

Jānis Ziediņš, valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas (@janisz)

Rinalds Rudzītis (@rinchix)