Tava ideja – kā mēs paši varam uzlabot valsts pārvaldi?

Problēma:

Ideju varētu piemērot divu problēmu risināšanai:

1. Iedzīvotājiem, saskaroties ar valsts iestādēm, bieži rodas neskaidrības, kas un kā tieši jādara, lai sasniegtu rezultātu X. Lielākas grūtības parasti ir tad, ja rezultāta sasniegšanā (procesā) iesaistītas vairākas iestādes.

Protams iestāžu mājas lapās ir daudz informācijas, bet var pietrūkt procesa kopainas (likumu un normatīvo aktu lasīšana arī nav viegls darbs, jo tie parasti rakstīti juridiskā rakstu valodā). Mājas lapās parasti ir arī jautājumu un atbilžu sadaļa, bet tā bieži vien ir 20.gs. formātā – jautājums, atbilde, jautājums, atbilde. Attiecīgi vai nu atkārtojas uzdotie jautājumi (un grūti atrast, vai jau kāds nav uzdevis interesējošo jautājumu) vai arī iestādē kādam (kādiem) vairāk jāpiestrādā pie šīs sadaļas.

2. Katrā iestādē ir definēti dažādi procesi, sarakstītas instrukcijas un citi dokumenti. Tas viss iestādes darbiniekam būtu jāpārzina, lai pēc iespējas efektīvāk varētu veikt savus darba pienākumus.

Pieļauju, ka pastāv šādas tipiskas problēmas – darbam nepieciešamā informācija ir “izmētāta” dažādās vietās, bieži vien nesniedz informāciju par niansēm, vai pat ir novecojusi. Eksistē nekur nepierakstīta “mutvārdu” pieredze un zināšanas, ar kurām kolēģi apmainās savā starpā. Tas nozīmē, ka jaunam darbiniekam var paiet ilgs laiks, kamēr viņš uzzina pietiekoši plašu un niansētu darbam nepieciešamo informāciju, lai par katru neskaidrību nebūtu jāuzdod jautājums “vecākajam” kolēģim.

Iespējamais risinājums:

Publiskais Wiki

Wiki, kurš ir publiski pieejams jebkuram interesentam lasīšanas režīmā. Diskusijas un komentārus var rakstīt visi.

Droši vien būtu vajadzīgs viens globālais publiskais Wiki (sava veida vienas pieturas aģentūra iedzīvotājiem). Katrai iestādei droši vien nebūtu jēgas uzturēt savu atsevišķu publisko Wiki. Labāk uzturēt iestādes sadaļu un iestādei atbilstošās tēmas vienotajā Wiki.

Iekšējie Wiki

Katrai iestādei savs Wiki, kas satur iestādes iekšējam darbam nepieciešamo informāciju. To var rediģēt iestādes darbinieki. Pie pareizas realizācijas un izmantošanas motivācijas “mutvārdu” zināšanas laika gaitā iegūtu arī rakstiskus formu.

Risinājuma plusi:

* Ir daudzas bezmaksas open-source Wiki platformas, ne tikai Mediawiki, ar kuru tiek darbināta Wikipedia.

* Viegli pieejama informācija (nav jāmeklē kāds mistisks Word dokuments, viss vienā vietā). Tas nozīmē, ka lietotājam vieglāk apgūt un pārbaudīt savas zināšanas.

* Viegli rediģējama informācija. Ja informāciju nevar viegli rediģēt un papildināt, tad reti kurš centīsies kaut ko darīt. Viegla rediģējamība ir sevišķi svarīga, lai tiktu veikti “mazsvarīgas” un nelieli labojumi.

* It kā mazu un nenozīmīgu labojumu un papildinājumu kopums laika gaitā rada nozīmīgu ieguvumu.

* Viena zināšanu bāze palīdz samazināt informācijas, kas atkārtojas, apjomus. Wiki tas ir ērti panākams, jo ar to viegli veidot iekšējās saites starp saistītām lapām.

* Vajadzības gadījumā Wiki viegli atgriezties pie iepriekšējas lapas versijas. Viegli sekot interesējošai lapai un izmaiņām tajā ar RSS feed un e-pastu paziņojumu palīdzību.

* Uz vienu un to pašu lietu varēs “uzmest aci” cilvēki no dažādām sfērām (jo to viegli izdarīt). Tas var veicināt mācīšanos un savstarpējo sadarbība visas organizācijas ietvaros.

Potenciālie ieguvumi:

* Vieglāka dzīve iedzīvotājiem. Ātrāka nepieciešamās procesu informācijas atrašana, mazāk neskaidrību, mazāks laika patēriņš saskarē ar valsts iestādēm.

* Vieglāka dzīve valsts iestāžu darbiniekiem (it sevišķi jaunajiem), jo viņu darbam nepieciešamā informācijas būtu organizētāka, “svaigāka” un aktuālāka, kā arī niansēm pilnīgāka. Varētu samazināties valsts iestādēm uzdoto jautājumu skaits, tātad ietaupītos resursi.

Iesaku izlasīt interesantu piemēru no reālās dzīves par Wiki izmantošanu kā ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmu – http://articles.geometrica.com/64.html

Kas Tev idejas īstenošanai nepieciešams?

Šis ir ideja. To nepieciešams vēl apspriest un attīstīt.